การบริหารจัดการแบบลีน (Lean) ปีงบประมาณ 2561

 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
***นโยบายการบริหารจัดการแบบลีน ปีงบประมาณ 2561*** 256112/16/201937.47 KBDownload
01. เกณฑ์ KPI บังคับส่วนกลางโรงพยาบาลชลประทาน : การบริหารจัดการแบบลีน ปีงบประมาณ 2561 256112/16/201958.17 KBDownload
02. Flow Chart แสดงขั้นตอนของการจัดทำ Lean ในโรงพยาบาลชลประทาน 256112/16/201978.27 KBDownload
03. FM-PLA-002-01 แบบฟอร์มเสนอโครงการไม่ใช้งบประมาณ 256112/16/201987.82 KBDownload
04. ลงทะเบียนเรื่องการบริหารจัดการแบบลีน ปีงบประมาณ 2561 256112/16/2019UnknownDownload
05. ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการแบบลีน ปีงบประมาณ 2561 256112/16/2019UnknownDownload
06. คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการแบบลีน (Lean) 256112/16/2019779.00 KBDownload
07. แบบฟอร์มรายชื่อสมาชิก Lean 256112/16/201913.14 KBDownload
08. แบบฟอร์มการนำ Lean ไปใช้ประโยชน์ 256112/16/201912.29 KBDownload
09. ตัวอย่าง Lean ในโรงพยาบาลชลประทาน 256112/16/20191.39 MBDownload
10. คลังความรู้ Lean ปีงบประมาณ 2561 256112/16/2019UnknownDownload