การบริหารจัดการแบบลีน (Lean) ปีงบประมาณ 2562

 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
01. เกณฑ์ KPI บังคับส่วนกลางโรงพยาบาลชลประทาน : การบริหารจัดการแบบลีน ปีงบประมาณ 2562 256212/16/2019102.45 KBDownload
02. Flow Chart แสดงขั้นตอนของการจัดทำ Lean ในโรงพยาบาลชลประทาน 256212/16/2019UnknownDownload
03. FM-PLA-001-01 แบบฟอร์มโครงการ 256212/16/2019183.36 KBDownload
04. ลงทะเบียนเรื่องการบริหารจัดการแบบลีน ปีงบประมาณ 2562 256212/16/2019UnknownDownload
05. ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการแบบลีน ปีงบประมาณ 2562 256212/16/2019UnknownDownload
06. คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการแบบลีน (Lean) 256212/16/2019779.00 KBDownload
07. แบบฟอร์มรายชื่อสมาชิก Lean 256212/16/201913.14 KBDownload
08. แบบฟอร์มการนำ Lean ไปใช้ประโยชน์ 256212/16/201912.29 KBDownload
09. ตัวอย่าง Lean ในโรงพยาบาลชลประทาน 256212/16/20191.39 MBDownload
10. คลังความรู้ Lean ปีงบประมาณ 2562 256212/16/2019UnknownDownload