คลังความรู้ KM ปีงบประมาณ 2561

 TitleOwnerCategoryModified DateSize Created By
***นโยบายการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2561*** 25617/26/201937.47 KBDownload
01. CoP KM 25617/26/2019UnknownDownload
02. Flow Chart แสดงขั้นตอนของการจัดทำ KM ในโรงพยาบาลชลประทาน 25617/26/2019233.12 KBDownload
03. เกณฑ์ KPI บังคับส่วนกลางโรงพยาบาลชลประทาน : การจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2561 25617/26/201945.42 KBDownload
04. FM-PLA-001-01 แบบฟอร์มโครงการใช้งบประมาณ 25617/26/2019UnknownDownload
05. FM-PLA-002-01 แบบฟอร์มโครงการไม่ใช้งบประมาณ 25617/26/2019UnknownDownload
06. ลงทะเบียนเรื่องการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2561 25617/26/2019UnknownDownload
07. ระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2561 25617/26/2019UnknownDownload
08. คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ (KM) 25617/26/2019858.16 KBDownload
09. แบบฟอร์มรายชื่อสมาชิกการจัดการความรู้ 25617/26/201916.46 KBDownload
10. แบบฟอร์มการนำ KM ไปใช้ประโยชน์ 25617/26/201914.19 KBDownload
11. คลังความรู้ KM ปีงบประมาณ 2561 25617/26/2019UnknownDownload