บทความคลังความรู้

การพัฒนาโปรแกรมคำนวณขนาดยาเคมีบำบัดผ่านแบบฟอร์มใบสั่งยาที่พิมพ์ล่วงหน้าเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา และลดระยะเวลาในการคำนวณขนาดยา

การพัฒนาโปรแกรมคำนวณขนาดยาเคมีบำบัดผ่านแบบฟอร์มใบสั่งยาที่พิมพ์ล่วงหน้าเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา และลดระยะเวลาในการคำนวณขนาดยา

Author: pawinee/Tuesday, June 21, 2022/Categories: นิทรรศการมหกรรมคุณภาพ 2565, CQI-1

Print

Number of views (192)/Comments (0)

Tags: CQI 2565

Documents to download

Please login or register to post comments.