นิทรรศการมหกรรมคุณภาพ - พัฒนาการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ / ศูนย์ความเชี่ยวชาญและกลุ่มโรคสำคัญ

ผลการใช้นวัตกรรมนาฬิกาช่วยเตือนการคลึงมดลูกต่อปริมาณการสูญเสียเลือดในมารดาสองชั่วโมงแรกหลังคลอด

ผลการใช้นวัตกรรมนาฬิกาช่วยเตือนการคลึงมดลูกต่อปริมาณการสูญเสียเลือดในมารดาสองชั่วโมงแรกหลังคลอด

Author: pawinee/Tuesday, July 14, 2020/Categories: CQI-2

Rate this article:
No rating
Print

Number of views (770)/Comments (0)

Documents to download

Please login or register to post comments.