นิทรรศการมหกรรมคุณภาพ - พัฒนาการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ / ศูนย์ความเชี่ยวชาญและกลุ่มโรคสำคัญ

การติดตามระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเรื้อรังหลังการเปิดคลินิกครบวงจร

การติดตามระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเรื้อรังหลังการเปิดคลินิกครบวงจร

Author: pawinee/Thursday, July 16, 2020/Categories: CQI-2

Rate this article:
5.0
Print

Number of views (563)/Comments (0)

Documents to download

Please login or register to post comments.