นิทรรศการมหกรรมคุณภาพ - เพิ่มรายรับ - ลดรายจ่าย

การพัฒนากระบวนการการหุงข้าวด้วยเครื่องนึ่งข้าวพลังงานไอน้ำ

การพัฒนากระบวนการการหุงข้าวด้วยเครื่องนึ่งข้าวพลังงานไอน้ำ

Author: pawinee/Wednesday, July 15, 2020/Categories: CQI-3

Rate this article:
3.0
Print

Number of views (562)/Comments (0)

Documents to download

Please login or register to post comments.