นิทรรศการมหกรรมคุณภาพ - เพิ่มรายรับ - ลดรายจ่าย

การเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยที่สร้างแอนติบอดี (Antibody Screening Positive)

การเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยที่สร้างแอนติบอดี (Antibody Screening Positive)

Author: pawinee/Wednesday, July 15, 2020/Categories: CQI-3

Rate this article:
3.0
Print

Number of views (642)/Comments (0)

Documents to download

Please login or register to post comments.