นิทรรศการมหกรรมคุณภาพ - ติดตามและพัฒนาระบบงาน รวมถึงพัฒนาตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง

ระบบติดตามตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 (PCMC Indicator Online)

ระบบติดตามตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 (PCMC Indicator Online)

Author: pawinee/Wednesday, July 15, 2020/Categories: CQI-4

Rate this article:
No rating
Print

Number of views (349)/Comments (0)

Documents to download

Please login or register to post comments.