นิทรรศการมหกรรมคุณภาพ - ติดตามและพัฒนาระบบงาน รวมถึงพัฒนาตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการดูแลผู้รับบริการ VIP (นอกเวลาราชการ)

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการดูแลผู้รับบริการ VIP (นอกเวลาราชการ)

Author: pawinee/Wednesday, July 15, 2020/Categories: CQI-4

Rate this article:
No rating
Print

Number of views (313)/Comments (0)

Documents to download

Please login or register to post comments.