บทความคลังความรู้

ผลของการใช้หมอนหลอดกาแฟ ต่อการบรรเทากลุ่มอาการไม่สุขสบายของหญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (NST)

ผลของการใช้หมอนหลอดกาแฟ ต่อการบรรเทากลุ่มอาการไม่สุขสบายของหญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (NST)

Author: pawinee/Tuesday, June 21, 2022/Categories: นิทรรศการมหกรรมคุณภาพ 2565, CQI-2

Print

Number of views (232)/Comments (0)

Tags: CQI 2565

Documents to download

Please login or register to post comments.