บทความคลังความรู้

การเตรียมส่วนประกอบของเลือดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID–19) เพื่อใช้ใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

การเตรียมส่วนประกอบของเลือดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID–19) เพื่อใช้ใน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

Author: pawinee/Tuesday, June 21, 2022/Categories: นิทรรศการมหกรรมคุณภาพ 2565, CQI-4

Print

Number of views (156)/Comments (0)

Tags: CQI 2565

Documents to download

Please login or register to post comments.