บทความคลังความรู้

The waste of excess processing : การลดความสูญเปล่าของกระบวนการส่วนเกิน ในการให้บริการห้องเรียนและห้องประชุม

The waste of excess processing : การลดความสูญเปล่าของกระบวนการส่วนเกิน ในการให้บริการห้องเรียนและห้องประชุม

Author: pawinee/Monday, June 19, 2023/Categories: นิทรรศการมหกรรมคุณภาพ 2566, CQI-3

Print

Number of views (141)/Comments (0)

Tags: CQI 2566

Documents to download

Please login or register to post comments.