บทความคลังความรู้

ลดกระดาษเสียจากการดูแลรักษา PART TWO

ลดกระดาษเสียจากการดูแลรักษา PART TWO

June 17, 2022 0 Comments
การส่งเสริมการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงและการทบทวน/ตอบกลับการแก้ไขความเสี่ยง

การส่งเสริมการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงและการทบทวน/ตอบกลับการแก้ไขความเสี่ยง

June 17, 2022 0 Comments
การเฝ้าระวังภาวะSevere hypertension ในวันที่มาตรวจ

การเฝ้าระวังภาวะSevere hypertension ในวันที่มาตรวจ

June 17, 2022 0 Comments
ระบบติดตามและอัพเดทข้อมูลการยืมคืนเครื่องมือแพทย์

ระบบติดตามและอัพเดทข้อมูลการยืมคืนเครื่องมือแพทย์

June 17, 2022 0 Comments
โครงการคัดกรองสุขภาพจิตให้กับผู้รับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการคัดกรองสุขภาพจิตให้กับผู้รับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

June 17, 2022 0 Comments
ทำอย่างไรจะนำอุปกรณ์การแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวกลับมาใช้ซ้ำ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างถูกวิธี REUSE OF SINGLE USE MEDICAL DEVICE

ทำอย่างไรจะนำอุปกรณ์การแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวกลับมาใช้ซ้ำ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างถูกวิธี REUSE OF SINGLE USE MEDICAL DEVICE

June 17, 2022 0 Comments
การติดตามการใช้งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามการใช้งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี

June 17, 2022 0 Comments
การนิเทศทางการพยาบาลมีประสิทธิผลต่อการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงพลัดตก หกล้มในหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก

การนิเทศทางการพยาบาลมีประสิทธิผลต่อการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงพลัดตก หกล้มในหน่วยการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก

June 17, 2022 0 Comments
RSS
123468910Last