บทความคลังความรู้

ประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการเบิกชดเชย ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการด้วย RCM

ประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการเบิกชดเชย ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการด้วย RCM

Author: pawinee/Wednesday, June 26, 2024/Categories: นิทรรศการมหกรรมคุณภาพ 2567, CQI-3

Print

Number of views (66)/Comments (0)

Tags: CQI 2567

Documents to download

Please login or register to post comments.