นิทรรศการมหกรรมคุณภาพ - เพิ่มรายรับ - ลดรายจ่าย - ลดความสูญเปล่า

ประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการเบิกชดเชย ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการด้วย RCM

ประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการเบิกชดเชย ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการด้วย RCM

June 26, 2024 0 Comments
การนำเสนอภาพและรายละเอียดเตียงสามัญและห้องพิเศษของหน่วย Admission Center โดยการสแกน QR Code

การนำเสนอภาพและรายละเอียดเตียงสามัญและห้องพิเศษของหน่วย Admission Center โดยการสแกน QR Code

June 26, 2024 0 Comments
จองล็อคตลาดนัด PCMC ผ่านระบบออนไลน์ ได้ล็อคชั่วร์สะดวกรวดเร็วทันใจ

จองล็อคตลาดนัด PCMC ผ่านระบบออนไลน์ ได้ล็อคชั่วร์สะดวกรวดเร็วทันใจ

June 26, 2024 0 Comments
ระบบติดตามงานออนไลน์

ระบบติดตามงานออนไลน์

June 26, 2024 0 Comments
การจัดกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอน และสื่อประชาสัมพันธ์

การจัดกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอน และสื่อประชาสัมพันธ์

June 26, 2024 0 Comments
จอง Sim ทันใจ ยินดีให้บริการ

จอง Sim ทันใจ ยินดีให้บริการ

June 26, 2024 0 Comments
รัดไว้ไม่หายแน่

รัดไว้ไม่หายแน่

June 26, 2024 0 Comments
ใช้ google forms ตอบกลับ E - mail address ของบุคลากร เพื่อใช้ในการแจ้งผลการเพิ่มค่าจ้าง

ใช้ google forms ตอบกลับ E - mail address ของบุคลากร เพื่อใช้ในการแจ้งผลการเพิ่มค่าจ้าง

June 26, 2024 0 Comments
RSS
12