บทความคลังความรู้

การใช้แบบ Checklists เพื่อลดความผิดพลาด (Human Error) และส่งเสริมการปฏิบัติตามแนว ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตด้วยเครื่องช่วยหายใจ

การใช้แบบ Checklists เพื่อลดความผิดพลาด (Human Error) และส่งเสริมการปฏิบัติตามแนว ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตด้วยเครื่องช่วยหายใจ

June 26, 2024 0 Comments
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เครือข่าย และจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของศูนย์การแพทย์ฯ ชลประทาน เชื่อมโยงสู่ชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เครือข่าย และจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของศูนย์การแพทย์ฯ ชลประทาน เชื่อมโยงสู่ชุมชน

June 26, 2024 0 Comments
จอง Sim ทันใจ ยินดีให้บริการ

จอง Sim ทันใจ ยินดีให้บริการ

June 26, 2024 0 Comments
รัดไว้ไม่หายแน่

รัดไว้ไม่หายแน่

June 26, 2024 0 Comments
การบริการลิฟท์ด่วน

การบริการลิฟท์ด่วน

June 26, 2024 0 Comments
ใช้ google forms ตอบกลับ E - mail address ของบุคลากร เพื่อใช้ในการแจ้งผลการเพิ่มค่าจ้าง

ใช้ google forms ตอบกลับ E - mail address ของบุคลากร เพื่อใช้ในการแจ้งผลการเพิ่มค่าจ้าง

June 26, 2024 0 Comments
เราก็ซีดซะด้วย ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย

เราก็ซีดซะด้วย ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย

June 26, 2024 0 Comments
การป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยอายุรกรรม

การป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยอายุรกรรม

June 26, 2024 0 Comments
RSS
1234567