บทความคลังความรู้

โครงการ LEAN ลดภาระงาน พนักงานการแพทย์ตึกปท.

โครงการ LEAN ลดภาระงาน พนักงานการแพทย์ตึกปท.

LEAN ลดภาระงาน พนักงานการแพทย์หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษปัญญาเทศาภิบาล 6/4, 6/5

Author: pawinee/Thursday, October 3, 2019/Categories: การบริหารทรัพยากรสุขภาพ

หน่วยการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษปัญญาเทศาภิบาล 6/4, 6/5 เป็นหน่วยงานบริการผู้ป่วยพิเศษ ผู้มารับบริการจึงมีความต้องการและคาดหวังในคุณภาพการบริการเป็นสำคัญแต่การปฏิบัติงานที่จะเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบได้นั้นจะต้องอาศัยทีมบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันอันได้แก่ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานการแพทย์

โดยเฉพาะการทำงานของพนักงานการแพทย์ในช่วงเวลารีบด่วน การเดินงาน,ส่ งสิ่งส่งตรวจต่างๆ, การรับ - ส่งเอกสาร และกิจกรรมอื่นๆมากมาย ทำให้เกิดการรอคอยและเกิดผลกระทบกับการให้บริการพยาบาล เช่น การส่ง lab ที่ล่าช้า, การส่งเอกสารไม่ทันเวลาที่กำหนด เป็นต้น

วัตถุประสงค์

  • ประหยัดเวลา
  • ประหยัดแรงงาน
  • ลดขั้นตอน

ตัวชี้วัด

  • สามารถลดภาระการทำงานของคนงานที่ทำซ้ำซ้อนกันได้
  • สามารถลดระยะเวลาการทำงานของคนงานได้
Print

Number of views (288)/Comments (0)

Tags: 2562

Documents to download

Please login or register to post comments.