บทความคลังความรู้

ปรับปรุงประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยในสาขาวิชาอายุรกรรม

ปรับปรุงประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยในสาขาวิชาอายุรกรรม

Author: pawinee/Thursday, October 3, 2019/Categories: งานดูแลผู้ป่วย

จากการทบทวนปัญหาในหน่วยงานผู้ป่วยใน พบว่ามีปัญหาหลายอย่าง เช่น มีการแก้ไข order แพทย์ซ้ำหลายครั้ง มีการรอคอยมาก ใช้การเคลื่อนไหวมาก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยและบุคลากร เช่น ระยะเวลาการนอน รพ.นาน ความพึงพอใจของผู้ป่วยและบุคลากร เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวทางหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงการนำเครื่องมือพัฒนาคุณภาพต่างๆมาใช้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้ดีขึ้น

Print

Number of views (277)/Comments (0)

Tags: 2562

Documents to download

Please login or register to post comments.