บทความคลังความรู้

ถูกต้อง มั่นใจ สะดวก ฉับไว ด้วยโปรแกรมจัดการ คลังสารเคมี

ถูกต้อง มั่นใจ สะดวก ฉับไว ด้วยโปรแกรมจัดการ คลังสารเคมี

Author: pawinee/Thursday, October 3, 2019/Categories: การบริหารจัดการเรื่องยา

  • ลดระยะเวลาในการตัดสารเคมีโดยตั้งเป้าหมายให้ลดระยะเวลาจากเดิมร้อยละ 20
  • ลดระยะเวลาในกระบวนการคำนวณหาสารเคมีที่ต้องการสั่งซื้อตั้งเป้าหมายให้ลดระยะเวลาจากเดิมร้อยละ 20
Print

Number of views (276)/Comments (0)

Tags: 2562

Documents to download

Please login or register to post comments.