นิทรรศการมหกรรมคุณภาพ CQI

ประสิทธิภาพในการให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ระบบคิว เพื่อลดอุบัติการณ์การให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยล่าช้า

ประสิทธิภาพในการให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ระบบคิว เพื่อลดอุบัติการณ์การให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยล่าช้า

Author: pawinee/Thursday, July 16, 2020/Categories: CQI-1

Rate this article:
4.8
Print

Number of views (603)/Comments (0)

Documents to download

Please login or register to post comments.