นิทรรศการมหกรรมคุณภาพ CQI

แบบประเมินภาวะโภชนาการ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด

แบบประเมินภาวะโภชนาการ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด

June 23, 2023 0 Comments
การพัฒนาระบบงานให้บริการการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดหลอดเลือดฟอกไต แบบวันเดียวกลับ

การพัฒนาระบบงานให้บริการการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดหลอดเลือดฟอกไต แบบวันเดียวกลับ

June 19, 2023 0 Comments
โปรแกรมร่วมใจสู้ๆฟื้นฟู ACLR V3

โปรแกรมร่วมใจสู้ๆฟื้นฟู ACLR V3

June 19, 2023 0 Comments
การดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดตับ (Hepatic resection)

การดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดตับ (Hepatic resection)

June 19, 2023 0 Comments
การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลดทับในหน่วยการพยาบาล ผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม

การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลดทับในหน่วยการพยาบาล ผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม

June 19, 2023 0 Comments
การพัฒนาแนวปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตด้วยเครื่องช่วยหายใจ

การพัฒนาแนวปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตด้วยเครื่องช่วยหายใจ

June 19, 2023 0 Comments
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน ในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน ในศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

June 19, 2023 0 Comments
พัฒนาการออกเช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินให้รวดเร็วด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel

พัฒนาการออกเช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินให้รวดเร็วด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel

June 19, 2023 0 Comments
RSS
12345