นิทรรศการมหกรรมคุณภาพ - 2P Safety Goals : SIMPLE

ความดันดีไม่ต้องส่งต่อนะจ๊ะ

ความดันดีไม่ต้องส่งต่อนะจ๊ะ

June 21, 2022 0 Comments
แนวพัฒนาการปฏฺบัติของพนักงานขับรถพยาบาลและปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

แนวพัฒนาการปฏฺบัติของพนักงานขับรถพยาบาลและปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

June 21, 2022 0 Comments
การพัฒนาระบบการคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการไม่คงที่หรืออาการเปลี่ยนแปลงขณะรอตรวจ

การพัฒนาระบบการคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการไม่คงที่หรืออาการเปลี่ยนแปลงขณะรอตรวจ

June 21, 2022 0 Comments
ประเมินฉับไว ส่งต่อปลอดภัย (ต่อเนื่อง)

ประเมินฉับไว ส่งต่อปลอดภัย (ต่อเนื่อง)

June 21, 2022 0 Comments
CQI ป้องกันการเกิด CAUTI ในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม ( CQI Prevention CAUTI in SICU )

CQI ป้องกันการเกิด CAUTI ในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม ( CQI Prevention CAUTI in SICU )

June 21, 2022 0 Comments
ประสิทธิภาพในการให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ระบบคิว เพื่อลดอุบัติการณ์การให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยล่าช้า

ประสิทธิภาพในการให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ระบบคิว เพื่อลดอุบัติการณ์การให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยล่าช้า

June 21, 2022 0 Comments
การดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยจากการติดเชื้อ CAUTI

การดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยจากการติดเชื้อ CAUTI

June 17, 2022 0 Comments
การเฝ้าระวังภาวะSevere hypertension ในวันที่มาตรวจ

การเฝ้าระวังภาวะSevere hypertension ในวันที่มาตรวจ

June 17, 2022 0 Comments
RSS
123